Ruimte voor zelfredzaamheid

Sint-Michielsgestel geeft ruimte
Samen met inwoners kijken we hoe we de directe leefomgeving kunnen versterken. Hoe we inwoners meer in hun eigen kracht kunnen zetten en hoe we ze de ruimte kunnen geven om hun mogelijkheden goed te gebruiken. Daar waar dat niet mogelijk is kijken we hoe de gemeente via maatwerkoplossingen ondersteuning kan bieden. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.
Dit valt er onder het programma Zorg en ondersteuning

Onder het Programma Zorg en ondersteuning vallen alle beleidsproducten, die bijdragen aan zelfredzaamheid van de burgers.
Hieronder vallen de beleidsproducten:

  • Maatschappelijk werk
  • Minderheden
  • Jeugdzorg
  • Inkomensvoorziening
  • Participatie
  • Wmo
  • Volksgezondheid

De gemeenschappelijkheid in zorg en ondersteuning

Een leefomgeving waar het prettig leven is, waarbinnen mensen en hun talenten zich kunnen ontwikkelen. Sint-Michielsgestel heeft vitale dorpskernen met passende voorzieningen. Werkgelegenheid en ondernemerschap worden gestimuleerd. Zelfredzaamheid wordt versterkt en initiatieven worden zoveel mogelijk ondersteund. We bieden zorg voor inwoners die in een kwetsbare positie verkeren. Iedereen doet mee.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 25.802 40,1 %
Baten € 4.855 7,5 %