Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)?

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Lasten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

3. Maatschappelijk werk

307

499

464

5. Minderheden

450

191

142

7. Jeugdzorg

5.212

6.079

5.443

13. Inkomensvoorziening

5.442

5.556

5.306

15. Participatie

5.777

5.179

4.684

17. WMO

6.936

8.569

8.853

19. Volksgezondheid

830

880

910

24.954

26.953

25.802

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Baten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

3. Maatschappelijk werk

30

105

5. Minderheden

136

89

89

7. Jeugdzorg

33

8

8

13. Inkomensvoorziening

3.456

3.282

3.351

15. Participatie

341

17. WMO

570

609

609

19. Volksgezondheid

4.536

4.018

4.162

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

3. Maatschappelijk werk

5. Minderheden

7. Jeugdzorg

414

13. Inkomensvoorziening

15. Participatie

33

17. WMO

1.472

19. Volksgezondheid

1.919

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

3. Maatschappelijk werk

59

357

300

5. Minderheden

250

7. Jeugdzorg

485

393

13. Inkomensvoorziening

15. Participatie

19

184

17. WMO

19. Volksgezondheid

328

1.026

693

Resultaat na bestemming

rekening

begroting

begroting

Saldo (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

3. Maatschappelijk werk

248

112

59

5. Minderheden

64

102

53

7. Jeugdzorg

5.593

5.586

5.042

13. Inkomensvoorziening

1.986

2.274

1.955

15. Participatie

5.450

4.995

4.684

17. WMO

7.838

7.960

8.244

19. Volksgezondheid

830

880

910

22.009

21.909

20.947

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming:
De kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. De grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.