Ruimte voor wonen, werken en recreëren

Sint-Michielsgestel geeft ruimte
Het geven van ruimte is een rol die Sint- Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de leefomgeving.  De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied van  wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente.
Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.
Dit valt er onder het programma Leefomgeving
Onder het programma Leefomgeving vallen alle activiteiten, die bijdragen aan een goed gevoel bij inwoners, bedrijven/ondernemers en organisaties om te wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente.
Hieronder vallen daarom:

 • Onderwijs
 • Economische aangelegenheden
 • Beheer onroerend goed
 • Grondexploitaties
 • Groenbeheer
 • Plattelandsvernieuwing
 • Begraafplaatsen
 • Beheer openbare ruimte
 • Verkeersmaatregelen
 • Afval
 • Riolering
 • Milieu
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ontwikkeling.

De gemeenschappelijkheid in onze leefomgeving
Een prima woonomgeving die schoon, heel en veilig is en voldoende voorzieningen biedt voor verzorging, ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en beleving, levert uitstekende waarden voor een gelukkig en tevreden gevoel bij bewoners, bedrijven/ondernemers en organisaties. We zoeken daarin naar innovatie en verbinding en bieden ruimte voor samenwerking met burgers, organisaties en ondernemers. We staan open voor particuliere initiatieven. Zelfredzaamheid wordt versterkt en initiatieven worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. De gemeente nodigt een ieder uit om samen te werken aan vitale dorpen, een sociale en duurzame samenleving en een economisch krachtige regio.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 24.219 37,6 %
Baten € 13.814 21,5 %