Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)?

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Lasten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

11. Onderwijs

4.306

3.752

3.665

31. Economische aangelegenheden

212

255

255

33. Beheer onroerend goed

1.188

1.265

1.110

35. Grondexploitaties

5.101

5.266

7.292

40. Groenbeheer

2.524

2.813

2.212

44. Begraafplaatsen

1

8

8

51. Beheer openbare ruimte

2.076

1.810

1.781

53. Verkeersmaatregelen

533

536

577

61. Afval

2.563

2.117

2.250

63. Riolering

1.821

1.805

1.840

65. Milieu

631

579

632

70. Volkshuisvesting

306

287

282

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

2.089

2.227

2.031

23.351

22.720

23.935

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Baten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

11. Onderwijs

723

581

283

31. Economische aangelegenheden

42

53

53

33. Beheer onroerend goed

1.255

890

1.065

35. Grondexploitaties

5.090

4.619

6.899

40. Groenbeheer

1.471

35

35

44. Begraafplaatsen

7

3

3

51. Beheer openbare ruimte

60

46

10

53. Verkeersmaatregelen

6

28

28

61. Afval

2.563

2.117

2.250

63. Riolering

1.821

1.805

1.840

65. Milieu

114

2

2

70. Volkshuisvesting

167

156

151

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

872

450

467

14.191

10.785

13.086

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

11. Onderwijs

4

31. Economische aangelegenheden

33. Beheer onroerend goed

59

35. Grondexploitaties

284

40. Groenbeheer

1.163

44. Begraafplaatsen

51. Beheer openbare ruimte

53. Verkeersmaatregelen

61. Afval

63. Riolering

65. Milieu

70. Volkshuisvesting

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

356

1.582

284

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

11. Onderwijs

472

69

31. Economische aangelegenheden

33. Beheer onroerend goed

240

240

240

35. Grondexploitaties

40. Groenbeheer

312

855

190

44. Begraafplaatsen

51. Beheer openbare ruimte

211

48

48

53. Verkeersmaatregelen

53

55

55

61. Afval

63. Riolering

65. Milieu

70. Volkshuisvesting

75

75

75

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

80

315

120

1.443

1.657

728

Resultaat na bestemming

rekening

begroting

begroting

Saldo (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

11. Onderwijs

3.115

3.102

3.382

31. Economische aangelegenheden

170

202

202

33. Beheer onroerend goed

-248

135

-195

35. Grondexploitaties

11

647

677

40. Groenbeheer

1.904

1.923

1.987

44. Begraafplaatsen

-6

5

5

51. Beheer openbare ruimte

1.805

1.716

1.723

53. Verkeersmaatregelen

474

453

494

61. Afval

63. Riolering

65. Milieu

517

577

630

70. Volkshuisvesting

64

56

56

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

1.493

1.462

1.444

9.299

10.278

10.405

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming
De kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. De grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.