Ruimte voor een beter leven

Sint-Michielsgestel geeft ruimte
Het geven van ruimte is een rol die Sint- Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is een  prachtig aanbod aan maatschappelijke- en sport voorzieningen, vele vormen van cultuur- en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en  verblijfsmogelijkheden.
Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners op deze terreinen en wordt ruimte gegeven aan mooie ideeën en plannen.
Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.

Dit valt er onder het programma cultuur, sport en recreatie
Onder dit programma vallen die beleidsproducten die bijdragen aan sport, cultuur en recreatie, waaraan elke inwoner in elke fase van zijn of haar leven naar eigen voorkeur aan kan deelnemen, dan wel hierbij betrokken zijn.

Hieronder vallen de beleidsproducten:

  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Sport
  • Recreatie
  • Kunst
  • Monumentenzorg en oudheidkunde

De gemeenschappelijkheid in cultuur, sport en recreatie, is dat het bijdraagt aan een beter leven en welzijn.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 3.876 6,0 %
Baten € 453 0,7 %