Missie
Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar, ongeacht leeftijd en voorkeuren.
Visie
Een gemeente waar het prettig wonen is en iedereen zicht thuis voelt. Inwoners blijven vitaal, grote diversiteit aan activiteiten.
Wat betekent deze visie:
Er voor zorgen, dat de organisaties (besturen) , worden gestimuleerd en gefaciliteerd door maatschappelijk te ondernemen en zo een bijdrage te leveren aan een breed aanbod van activiteiten.
Uitgangspunten voor deze werkwijze:
Speerpunten zijn:

  • Bibliotheekvoorziening nieuwe vorm
  • Ontwikkelen en versterken van cultuurhistorische waardevolle waarden
  • Divers aanbod van sportvoorzieningen
  • Sportstimulering via Buurtsport en Notitie Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein
  • Aanbod van recreatie en toerisme aanvullend op regionaal aanbod
  • Sterke cultuureducatie met kwaliteit van onderwijs
  • Verbetering muziekonderwijs