Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)
Exploitatie voor resultaatbestemming

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Lasten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

1.523

2.024

1.276

20. Sport

1.861

1.829

1.780

22. Recreatie

322

339

327

24. Kunst

269

313

240

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

253

331

253

4.228

4.836

3.876

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Baten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

145

48

149

20. Sport

130

129

130

22. Recreatie

54

61

61

24. Kunst

14

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

7

350

238

340

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

20. Sport

22. Recreatie

24. Kunst

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

90

883

24

20. Sport

71

71

71

22. Recreatie

24. Kunst

17

60

13

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

5

5

5

183

1.019

113

Resultaat na bestemming

rekening

begroting

begroting

Saldo (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

1.288

1.093

1.103

20. Sport

1.660

1.629

1.579

22. Recreatie

268

278

266

24. Kunst

238

253

227

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

241

326

248

3.695

3.579

3.423

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming
De kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. De grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.