Wij streven naar  een duurzaam financieel gezonde gemeente met evenwicht in de gemeentelijke ambities en lokale lastendruk. Hiermee gaan wij samen met onze inwoners zoveel als mogelijk realiseren.
Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming).
Exploitatie voor resultaatbestemming

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Lasten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

80. Bestuur

4.486

5.087

4.177

82. Basisregistraties

1.354

1.348

1.317

84. Openbare orde en veiligheid

2.154

2.282

2.334

90. Algemene dekkingsmiddelen

1.248

360

882

92. Algemeen budgettair

78

516

663

9.320

9.593

9.373

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

Baten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

80. Bestuur

48

117

175

82. Basisregistraties

505

565

548

84. Openbare orde en veiligheid

2

18

15

90. Algemene dekkingsmiddelen

7.866

7.003

8.014

92. Algemeen budgettair

35.375

34.662

35.479

43.796

42.365

44.231

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

80. Bestuur

330

495

82. Basisregistraties

84. Openbare orde en veiligheid

90. Algemene dekkingsmiddelen

92. Algemeen budgettair

404

537

1.068

734

1.032

1.068

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

80. Bestuur

1.023

1.508

164

82. Basisregistraties

84. Openbare orde en veiligheid

90. Algemene dekkingsmiddelen

92. Algemeen budgettair

179

2.518

862

1.202

4.026

1.026

Resultaat na bestemming

rekening

begroting

begroting

Saldo (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

80. Bestuur

3.745

3.957

3.838

82. Basisregistraties

849

783

769

84. Openbare orde en veiligheid

2.152

2.264

2.319

90. Algemene dekkingsmiddelen

-6.618

-6.643

-7.132

92. Algemeen budgettair

-35.072

-36.127

-34.610

-34.944

-35.766

-34.816

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming
De kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. De grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.