Programma

Verantwoordelijke bestuurder:  Koos Loose en Alexander van den Dungen

Hier staat onze gemeente
We zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en begeleiding van statushouders. Ieder halfjaar krijgen we vanuit het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. De taakstelling van 2016 hebben we gerealiseerd in januari 2017. De verwachting is dat we de taakstelling van 2017 op tijd realiseren. Vluchtelingenwerk, BINT en WSD helpen onze nieuwe bewoners om hun weg te vinden in onze gemeenschap en maximaal naar vermogen mee te doen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 142 0,6 %
Baten € 89 2,1 %