Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente
Na ontmanteling van de OptimIsd wordt vanaf 1 januari 2017 dit beleidsproduct uitgevoerd door MijnGemeenteDichtbij. Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan om de dienstverlening op dit gebied voor de inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel te waarborgen. Ondanks dat de overheveling van taken een hele operatie is geweest, is de dienstverlening gewaarborgd gebleven.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 5.306 20,6 %
Baten € 3.351 80,5 %