Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Koos Loose

Hier staat onze gemeente
De laatste jaren heeft de grondexploitatie het moeilijk gehad vanwege aanhoudende slechte economische omstandigheden. In 2014 – 2015 heeft een kentering plaatsgevonden op de woningmarkt en sinds deze tijd heeft de woningmarkt zich positief ontwikkeld. Wanneer de economie zich positief blijft ontwikkelen zal in de komende jaren de vraag naar woningen toenemen.

Om de financiële risico’s in het grondbedrijf te beperken is het van het grootste belang dat er voortgang geboekt wordt in de projecten. In eerste instantie dienen de projecten de juiste bestemming te krijgen om vervolgens verkocht te kunnen worden aan particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Bij grondverkoop door het grondbedrijf neemt de omvang van de financiële risico’s af. De focus van het grondbedrijf zit dus op bestemmen en verkopen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 7.292 30,5 %
Baten € 6.899 52,7 %