Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente
De actualisatie van bestemmingsplannen is opgepakt. Thans is circa 90% van de ruimtelijke plannen actueel (jonger dan 10 jaar). Streven is om de actualisatie in 2019 afgerond te hebben (100% actueel). Uitgangspunt daarbij is in beginsel één plan per kom, voor zover het plan een zuiver beheersmatig karakter heeft. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien, wordt een ontwikkelingsgericht plan in procedure gebracht, zoals voor het centrum van Berlicum (Hartkamers). De actualisatie van de komplannen voor Den Dungen/Maaskantje en Gemonde is afgerond. De actualisatie van de komplannen voor Berlicum/Middelrode is in voorbereiding. De actualisatie van de komplannen voor Sint-Michielsgestel is in 2018 gepland.
Voor woningbouw zijn er diverse projecten in uitvoering: Jacobskamp in Den Dungen, Beekveld in Berlicum. Daarnaast voorzien de centrumplannen voor Sint-Michielsgestel en Berlicum, naast diverse centrum gerichte ontwikkelingen, eveneens in woningbouw.
Ter uitvoering van de Woonvisie 2016 wordt onderzocht welke woningbouwlocaties in ontwikkeling kunnen worden genomen, zodat invulling kan worden gegeven aan de inhaalslag voor sociale woningbouw.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 0 0,0 %
Baten € 0 0,0 %