Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Koos Loose
Hier staat onze gemeente
In 2017 is een keuze gemaakt om de bibliotheekvoorziening te laten verzorgen door de Bibliotheek ’s Hertogenbosch.  Het gaat hierbij om een nieuw partnerschap met deze bibliotheekorganisatie, nu Bibliotheek De Meierij medio 2017 in liquidatie is gegaan. De bibliotheek ’s-Hertogenbosch gaat de bibliotheekvoorziening in 2018 en verder invullen aan de hand van nauwkeurig omschreven kaders en eisen. We blijven de nadruk leggen op de ontwikkeling van een maatschappelijke bibliotheek.

In 2016 is de Nota Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. De Nota geeft uitgangspunten en een routebeschrijving voor functioneel, toekomstbestendig en duurzaam maatschappelijk vastgoed, dat de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen ondersteunt.
Dit willen we bereiken

 • Een krachtige bibliotheekvoorziening voor de burgers:
  • Gehuisvest in de gemeenschapshuizen D’n Durpsherd, de Huif en De Litserborg;
  • In samenwerking met een professionele partner, die invulling geeft aan de eisen van de nieuwe Bibliotheekwet;
  • Programmatisch aansluit bij het inhoudelijk aanbod van maatschappelijke organisaties;
  • Speciale aandacht geeft aan de bibliotheekvoorziening voor de jeugd, in afstemming met de Integrale KindCentra.
 • Realiseren van de taakstelling voortvloeiend uit de Kentakendiscussie.
 • Krachtige gemeenschapshuizen, met veel draagvlak binnen de kernen.
 • Ondernemende besturen met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Kostendekkende exploitatie.
 • Effectieve en efficiënte samenwerking teneinde de maatschappelijke doelen te bereiken.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.276 32,9 %
Baten € 149 43,8 %