Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Koos Loose

Hier staat onze gemeente
Op het gebied van sport kan iedere inwoner in elke fase van zijn of haar leven naar eigen voorkeur aan sport en bewegingsactiviteiten deelnemen, dan wel hierbij betrokken zijn.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.780 45,9 %
Baten € 130 38,2 %