Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Koos Loose en Alexander van den Dungen
Onder recreatie verstaan we alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Sportactiviteiten worden hierbuiten gelaten (zie beleidsproduct 20). De scheidslijn tussen toerisme en recreatie is niet altijd helder. Daar waar het een meerdaags verblijf betreft en er dus sprake is van een overnachting, valt het onder het beleidsproduct toerisme/ economische aangelegenheden.

Hier staat onze gemeente
Kermissen
In alle dorpen kennen we een jaarlijkse kermis met in totaal 83 vaste kermisstandplaatsen op basis van 3-jarige contracten.
Speelvoorzieningen

In de gemeente hebben we op verschillende locaties speelvoorzieningen met totaal ca 325 speeltoestellen. Natuurspeeltuin De Bokkensprong is de eerste particuliere speeltuin in onze gemeente. Het Speel- en beweegpark De Wegwijzer is een andere aanwinst.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 327 8,4 %
Baten € 61 17,9 %