Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Koos Loose

Hier staat onze gemeente
Cultuur met Kwaliteit is aan een nieuwe driejarige subsidieperiode begonnen.
De ingezette versterking op kunstzinnige vorming door verruiming van de Marktplaats-faciliteit wordt in 2018 gecontinueerd. Alle basisscholen profiteren hiervan.
MEDEZ ontwikkelt zich verder als kernpartner in de muziekeducatie.

We willen de cultuurhistorische kwaliteit van de gemeente Sint-Michielsgestel behouden en benadrukken.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 240 6,2 %
Baten € 0 0,0 %