Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen en Alexander van den Dungen
Hier staat onze gemeente:

De gemeente Sint-Michielsgestel zet zich samen met haar inwoners, bedrijven en organisaties in om een groen en duurzame gemeente te zijn waar het prettig wonen en recreëren is.
Het groenbeleid is vastgelegd in het Groenbeleidsplan Sint-Michielsgestel (1999 – 2015). Voor een deel van de wijken is aanvullend een Groenbeheerplan opgesteld. Het Groenbeheer is gericht op de instandhouding van bestaande groenstructuren en groenvoorzieningen in de bebouwde kom en in het buitengebied.
Het Groenbeheer is onderverdeeld in de volgende beheergroepen:

  • openbaar groen, in de dorpen;
  • natuur en landschap, in het buitengebied;
  • projecten – groen;
  • waterbeheer.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 2.212 9,2 %
Baten € 35 0,3 %