Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Alexander van den Dungen

Hier staat onze gemeente

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2012-2020 is mede een basis voor het opstellen van bestemmingsplannen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 577 2,4 %
Baten € 28 0,2 %