Programma

Verantwoordelijk bestuurder: Koos Loose

Hier staat onze gemeente

In de nieuwe Woonvisie die in 2016 is vastgesteld, wordt de volkshuisvestelijke problematiek waar de gemeente Sint-Michielsgestel mee te maken heeft omschreven en omgezet in actie. In onze gemeente staan ca. 11.405 woningen verdeeld over 4 kernen. Ongeveer 81% bestaat uit koopwoningen, veel vrijstaand en 2-onder-1-kap. 15% bestaat uit sociale huurwoningen, verhuurd door 3 woningcorporaties en 4% bestaat uit particuliere huurwoningen. De vraag naar sociale huur- en koopwoningen in een lagere prijsklasse sluit nog steeds niet aan bij het aanbod. Daarom is in de Woonvisie een nieuw behoeftekader voor de dorpen vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is besloten om vanaf nu sterk in te zetten op de bouw van sociale woningen, zowel huur als koop. Bestaande plannen worden indien mogelijk aangepast en nieuwe plannen bestaan voor minimaal 70% uit woningen in het goedkope segment.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 282 1,2 %
Baten € 151 1,2 %