Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Koos Loose

Hier staat onze gemeente
Voor alle panden zijn actuele MeerjarenOnderhoudsPlannen (MOP) aanwezig en deze vormen de basis voor de begrote middelen voor het beheer en onderhoud. Deze plannen worden op basis van jaarlijkse inspecties zo nodig aangepast. Er is een geringe, niet-verontrustende, hoeveelheid achterstallig onderhoud bij enkele eigendommen. Over het algemeen is de algehele onderhoudstoestand voldoende.
Er is een goed en actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot alle onroerend goed eigendommen, de kosten ervan en de opbrengsten.
De notitie ‘Gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke doeleinden’ bevat de uitgangspunten en routebeschrijving voor functioneel, toekomstbestendig en duurzaam maatschappelijk vastgoed, dat de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen ondersteunt.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.110 4,6 %
Baten € 1.065 8,1 %