Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente
In Sint-Michielsgestel zijn 2 gemeentelijke begraafplaatsen met samen ca 160 graven.
Daarnaast zijn er, verspreid over de hele gemeente, 7 bijzondere begraafplaatsen, in beheer bij verschillende kerkbesturen.

Op bijzondere begraafplaatsen zijn in totaal 11 graven aanwezig die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Oorlogsgravenstichting.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 8 0,0 %
Baten € 3 0,0 %