Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Jan Pommer
Hier staat onze gemeente
In onze dienstverlening streven we naar hoge kwaliteit. We zijn een faciliterende organisatie en stellen onze inwoners, bedrijven en instellingen centraal. We denken van ‘buiten naar binnen’. Dienstverlening krijgt het karakter van het ‘samen met de inwoners werken aan oplossingen’ met als uitgangspunt het vertrouwen in de ander.
We werken digitaal waar dat kan en hebben persoonlijke aandacht en ondersteuning voor o.a. de niet digitaal vaardigen in de gemeente.

Het lokaal bestuur is in beweging. Gemeenten krijgen steeds meer op hun bordje. Taken en verantwoordelijkheden nemen toe. Regionalisering, Doedemocratie, Right to challenge, wijkgericht werken, overheidsparticipatie, transities en transformaties, Veerkrachtig bestuur zijn thema’s, die onze aandacht vragen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 4.177 44,6 %
Baten € 175 0,4 %