Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Jan Pommer
Hier staat onze gemeente
De basisregistraties in onze gemeente zijn over het algemeen goed op orde.

  • Basisregistraties personen

Basisregistraties vastgoed/WOZ

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.317 14,1 %
Baten € 548 1,2 %