Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente
Geen specifieke item in dit kader te benoemen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 882 9,4 %
Baten € 8.014 18,1 %