Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente

Geen specifieke onderwerpen te benoemen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 663 7,1 %
Baten € 35.479 80,2 %