Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Alexander van den Dungen

Hier staat onze gemeente
Het jaar 2017 werd gekenmerkt door de relatieve rust, na alle veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In 2017 is flink geïnvesteerd in het informeren van de Wmo cliënten met betrekking tot alle veranderingen, zoals eigen bijdrage huishoudelijke hulp. Daarnaast is de huishoudelijke hulp toeslag omgezet naar reguliere Wmo en is er een nieuwe regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Er zijn eerste voorbereidingen getroffen voor een voorziening langdurig verblijf in de regio en om een transformatie van de dagbesteding te realiseren. Zowel in 2016 als in 2017 blijkt uit het cliëntervarings-onderzoek dat cliëntondersteuning onvoldoende bekend is onder de Wmo cliënten.
Transformatie dagbesteding
Regionaal bereiden we een transformatie van de dagbesteding voor. De activiteiten en voorzieningen moeten zoveel mogelijk (direct, dichtbij en met zo min mogelijke bureaucratie) toegankelijk zijn voor alle inwoners, met welke beperking of achtergrond dan ook. De inwoners moeten zoveel mogelijk geholpen worden via voorzieningen in de wijken en dorpen. Alleen als dat echt niet kan, is er gespecialiseerde ondersteuning. En het aanbod in dorpen en wijken moet voldoende, toegankelijk en geschikt zijn.
Voorziening langdurig verblijf

In de regiovisie beschermd wonen & Maatschappelijke- en verslaafdenopvang 2016-2020 hebben de gemeenten in de Meierij de ambitie opgenomen een onderzoek te starten naar een voorziening langdurig verblijf voor een deelpopulatie met een gering perspectief op doorstroming naar zelfstandige vormen van wonen. Nu is de regio met de concrete voorbereiding (o.a. locatiezoektocht) bezig.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 8.853 34,3 %
Baten € 609 14,6 %