Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Alexander van den Dungen en Koos Loose

Hier staat onze gemeente
In het kader van passend onderwijs wordt met partners en binnen samenwerkingsverband de Meierij (met acht gemeenten) samengewerkt aan de thema's: jeugdhulp, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt.
In Sint-Michielsgestel wordt de aansluiting en samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs verder versterkt in het belang van het kind. Dit betekent een verdere integratie van jeugd- en onderwijsbeleid en uitbouw van de zorgstructuur in en om de school.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 3.665 15,3 %
Baten € 283 2,2 %