Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft al lange tijd diftar (geDIFferentieerde TARieven). Daarbij is gekozen voor de volume-frequentie, wat betekent dat bijgehouden wordt hoe vaak de container wordt geleegd. De vervuiler betaalt dus. Tweewekelijks wordt het plastic verpakkingsafval, gft- en restafval gelijktijdig middels een driecompartimentenvoertuig huis-aan-huis ingezameld. Vierwekelijks wordt het oud papier huis-aan-huis ingezameld. In januari wordt er een gratis kerstbomeninzameling gehouden Daarnaast hebben we halfjaarlijkse inzamelingen voor koelkasten en diepvriezers (op afroep), snoeihout (op afroep) en klein chemisch afval via de chemokar (brengvoorziening). Ook kunnen burgers hun grof huishoudelijk afval op afroep aan huis laten ophalen.

Verpakkingsglas en textiel kunnen burgers deponeren in de ondergrondse containers die verspreid door de gehele gemeente staan. Ook kunnen vele afvalstromen gratis worden weggebracht naar de eigen milieustations in Berlicum en Sint-Michielsgestel. Voor het aanbieden van betaalde afvalstromen, kunnen de burgers middels een milieupas gebruik maken van het milieustation Schijndel, waar betaling per pin geschiedt.

Middels een Afvalwijzer welke huis-aan-huis wordt verspreid, wordt de burger belangrijke informatie medegedeeld. Deze en aanvullende informatie staan eveneens vermeld op de afvalapp. Daarnaast worden burgers geïnformeerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 2.250 9,4 %
Baten € 2.250 17,2 %