Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Alexander van Den Dungen

Hier staat onze gemeente
De gemeente Sint-Michielsgestel beschikt over een in 2015 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2015- 2019 waarin zowel het functioneren als de (financiële) planning en vervangingsstrategie van de grootschalige rioolvervangingen op wijkniveau zijn opgenomen. Het rioolstelsel is goed op orde. Overzicht van kentallen:

  • Aantal aansluitingen         10.300
  • Totale lengte vrijvervalriolering      140 km
  • Aantal randvoorzieningen         11 stuks
  • Totaal volume randvoorzieningen      2366 m3
  • Aantal rioolgemalen         19
  • Aantal drukrioolunits         675
  • Aantal IBA’s               16
  • Structurele knelpunten         geen

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.840 7,7 %
Baten € 1.840 14,1 %