Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente
Milieu
De verplicht overgedragen basistaken worden door de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) uitgevoerd, evenals aanvullende verzoektaken wanneer een specialisme is vereist dat we zelf niet in huis hebben.  De zogenaamde thuistaken op het gebied van milieu worden door de gemeente zelf uitgevoerd.
Duurzaamheid (op basis van gegevens over 2016)
Duurzaamheidsbalans: score 53 (score 0-100, Nederland 49).
Score energie ambities: 2 (Nederland gemiddeld 2, Energie Enquête VNG);
Zonne-energie installaties per 1.000 inw: 13,0 (Nederland gemiddeld 9,6)
Zonne-energie in kWp per 1.000 inw: 70 kWp (Nederland 38 kWp);
Duurzaamheid beperkt zich niet alleen tot milieu gerelateerde beleidsvelden, maar komt in alle beleidsvelden aan bod. Hierbij valt te denken aan duurzame meerjaren onderhouds-plannen voor het gemeentelijk vastgoed, het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties, energiebesparing voor openbare verlichting en bevordering van duurzaam vervoer door het verbeteren van fietsinfrastructuur en de aanleg van laadpalen. Een mooi voorbeeld is ook het project watertuinen (zie beleidsproduct 2-42 Plattelandsvernieuwing) waarbij meerdere ruimtelijke en duurzaamheidsdoelen behaald worden. Ook als gemeentelijke organisatie handelen we duurzaam door duurzaam in te kopen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 632 2,6 %
Baten € 2 0,0 %